Арсов 90

Производство на дъбови дъски, чамови дъски, тополови дъски, букови шезлонги и много
други артикули произведени от бук. Обработваме над 3000 м3 месечно и
имаме постоянен добив на бук.