Енергоспестяващо и с дълъг срок на употреба светодиодно осветление.

Енергоспестяващо и с дълъг срок на употреба светодиодно осветление.
Излъчва светлина само във видимия за човека светлинен спектър.
Не съдържа вредни съставки, както т.н. енергоспестяващи крушки и луминисцентно осветление съдържащи живачни пари.