е-бележник----иновативният училищен електронен дневник

Иновативния електронен дневник е-бележник улеснява максимално комуникацията между учители и родители.Благодарение на него учителите не попълват нищо,а родителите заплащат минимална сума.Благодарение на услугата,родителите запиват по-спокойно,а учителите са сигурни,че родителите са разбрали за оценките на детето.