Адвокатски кантори | Директория с български сайтове

Адвокатска къща Деспотов, Гичева и партньори

Адвокатска къща Деспотов, Гичева и партньори предоставя висококвалифицирана правна и консултанска помощ, услуги и съдействие по широк спектър от казуси. Екипът на адвокатската къща включва като асоциирани членове адвокати, юристи, специалисти от други области като икономисти, архитекти, счетоводители, социолози и др., което позволява широк спектър от консултантски улуги и гарантира цялостен подход в разрешаването на конкретен казус.

Адвокатска Кантора Белчева

Ние, в Адвокатска Кантора Белчева сме ориентирани към успеха на клиентите си и разбираме, че удоволетвореността им е все още името на играта.

Адвокатска кантора Узунов & Партнърс

Кантората на Адвокат Узунов работи в целия спектър на правото - от представителство пред съда и консултации до правно обслужване на юридически лица. Основен принцип на кантората ни е да прелагаме услуги на най-високо ниво и да помогнем на клиентите си да постигнат техните цели или да разрешат проблемите си.

Частен съдебен изпълнител Росица Апостолова

Частен съдебен изпълнител Росица Апостолова
Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни
и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.

Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова”

Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” е създадено през 2000 година, обединяващо успешния професионален опит и практика на двамата управляващи съдружника повече от 20 години. Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” е съвременно и успешно адвокатско дружество с ясно изразен фокус върху търговското право.

Адвокатска кантора

Адвокатска кантора предлага съдействие по всички видове съдебни спорове. За оптимален резултат от съдебните спорове обърнете се към опитна адвокатска кантора. Експертни правни консултации по всички въпроси, свързани с наследнически спорове. Потърсете правни консултации от няколко източника, преди започване на съдебни дела от какъвто и да е тип.

Павел Велчев

Разгледайте нашия интернет адрес за Регулация и правна рамка - „Велчев и Ко.” . Трябва ви информация Павел Велчев ? Имате възможността да намерите сведения за www.vlaw.bg на нашия интернет сайт.

Регистрация на ЕООД/ООД в София

Фирма „Регихелп” ООД предлага на своите клиенти квалифицирана правна помощ при регистрация на нови фирми, ликвидация и заличаване на ООД, ЕООД, ЕТ, АД и ЕАД. Бързо и качествено регистриране на Вашата фирма по ЗДДС. Фирмени печати по желание на клиента. „Регихелп” ООД ще публикува и финансовият отчет на фирмата Ви и ще получите квалифицирана правна помощ по всички въпроси, свързани с нейната дейност. С дългогодишния си юридически опит, нейните специалисти ще Ви помогнат при всеки казус като ще Ви спестят време и средства.

Разпространи съдържание