Счетоводство | Директория с български сайтове

Система за електронни фактури

Съвременен начин за изпращане на фактури през Интернет на Вашите клиенти, като пестите време и средства за доставка. Системата предоставя възможност за съставяне на електронни фактури и предоставя сигурен архив.

Счетоводна кантора Костел - София

Счетоводна кантора Костел БГ ЕООД гр.София предлага Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване на фирми(обработка и деклариране на ДДС, интрастат, трудови и граждански договори, заплати и осигуровки, годишни финансови отчети, годишни данъчни декларации, безплатни консултации), еднократни услуги и консултации, регистрация на фирми, изготвяне на бизнес планове, бюджети, обосновки и др.документация за кандидатстване за кредитиране и финансиране, услуги на място при клиента, вътрешно -фирмен одит и др.

Мила Консулт - Счетоводство, одит, реклама и администрация

Основната задача на нашия екип, е да бъдем от полза за развитието на Вашия бизнес в областта на счетоводство (текущо счетоводство, годишно счетоводно приключване) одит, регистрация на фирма, пререгистрация, административни услуги, ТРЗ и личен състав. Компанията ни ще Ви осигури безпроблемно протичане на ежедневната организация на Вашата работа и тази на Вашите служители. Ние ще разгледаме текущите проблеми, с които се сблъсквате в хода на професионалното Ви израстване с оглед на присъщото им значение.

Цялостно счетоводно обслужване на фирми

Ние сме фирма от правоспособни счетоводители, данъчни и бизнес консултанти, базирани в гр. Велико Търново. Специализирани сме в цялостно счетоводно обслужване на фирми.

Нашите водещи принципи в процеса на работа са:

* Спазване на действащото законодателство;
* Качествени, оптимизирани и ценово обосновани счетоводни услуги;
* Индивидуален подход към нуждите на всеки клиент;
* Поддържане на дългосрочни отношения с клиентите;
* Коректност и конфиденциалност.

Илиев и Трофонова Финанс ООД - гр. Провадия

Финансово/Счетоводни услуги
-индивидуален подход при пълна конфиденциалност.
Публикуване на годишни финансови отчети на www.iliev-trifonova.com само срещу такса от 15 лв.

Счетоводни услуги
Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента;
Едностранно и двустранно счетоводство;
Съставяне на Индивидуален сметкоплан;
Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др;

Счетоводна кантора Калиа

Счетоводна кантора "КАЛИА" предлага пълен набор от професионални счетоводни услуги за фирми с доказан резултат и качество, сред които ТРЗ, интрастат декларация, регистрация по ДДС, одиторска заверка, консултантски услуги.

Годишни отчети

Предлагаме Ви възможност бързо удобно и много евтино да публикувате финансов отчет.Само за 10 лева — само сканирайте Вашият отчет и го добавете във формата за публикуване.

Счетоводство, одиторски услуги и данъчно консултиране

Счетоводни и одиторски услуги за български и чуждестранни компании. Данъчно и бизнес консултиране. Мисията на Бейкър Тили Клиту е да осигурява високо ниво на почтеност, гарантиране на професионалните стандарти и квалитетно обслужване.

Счетоводна Фирма | Gaccount.eu

Пълно счетоводно обслужване – счетоводство на малко и голяма фирма, юридически консултация, регистрация на фирма ЕООД, ООД, ЕТ и всичко свързано с счетоводството. Gaccount – предлага атрактивни пакетни предложения на счетоводните услуги с които може да спестите до – 30% от стандартните цени за счетоводство. Цени от 69 лв За фирми, които не са по ДДС

Счетоводна къща София, одит, счетоводни услуги

Счетоводна къща Ангелов Одитинг ООД София Предлага пълно счетоводно обслужване, одит, регистрация на фирми, данъчни и счетоводни услуги, годишно приключване, ДДС, ТРЗ.15 години професионализъм.Одит на финансови отчети; Одиторски услуги от регистриран одитор.

Разпространи съдържание