Коем ООД - строителство и строителни услуги

Коем ООД е специализирана в следните области:
• проектиране и консултантски услуги в областта на строителството;
• строително-монтажни и инсталационни дейности;
• изкопни работи и транспорт;
• кофражни, арматурни и бетонови работи по изграждане на грубия строеж;
• дървени конструкции и покриви;
• вътрешни и външни ВиК инсталации;