Медицински център „Св Димитър”

Медицински център „Св Димитър” работи с екип от специалисти в областите: гинекология, вътрешни болести, УНГ, урология, очни болести. Центърът разполага с 2 кабинета на територията на София, намиращи се на удбони места.

гр. София
ул. "Яков Крайков" 1
ет.1, ап.1
http://svdimitar-medcenter.com