Община Козлево

Община Никола Козлево е в рамките на област Шумен, Североизточна България. Територията й е 264.33 km² и обединява 11 отделни селища. Районът има възможности за развитие на алтернативно и традиционно земеделие и животновъдство. Съществуват благоприятни условия за селски туризъм. Адрес: 9955 с. Никола Козлево, пл. 23-ти септември 5, тел.: 05328/ 2002, http://www.nikolakozlevo.bg.