Община Монтана

В Северозападната част на България е разположена Община Монтана, която принадлежи към Област Пазарджик. Тя включва 24 селища и населението й наброява 53 856 жители. Адрес на администрацията: гр.Монтана, ул. Извора 1, п.к. 3400, тел. 096/ 300 400, http://www.montana.bg