Община Ситово

Община Ситово е разположена в североизточната част на Дунавската равнина. Общината се състои от 12 населени места - с. Ситово/, 6 кметства /с. Искра, с. Попина, с. Любен, с. Босна, с. Гарван и с. Добротица / и 5 кметски наместничества / с. Слатина, с. Нова Попина, с. Поляна, с. Ирник и с. Ястребна/.