Пасивна Къща България

“Пасивна къща България” е акредитирана от Института за пасивни къщи(Passivhaus Institut) Дармщат, Германия да провежда обучение за курса “Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи” и да провежда изпити за сертификат.Нашата цел е да съдействаме на българските специалисти да получат международна акредитация, знания в най-високия и най-бързо развиващия се световен стандарт за енергийна ефективност и да спомогнем за реализацията на много Пасивни къщи в България..