РЕЙКИ - дистанционно обучение

Системата за Живот за Земята е била и все още е идеално само-регулираща се, само-настройваща се, самогенерираща се организация на енергия. Колкото повече изследваме взаимо-действените симбиозни взаимоотношения, които се съдържат там, толкова по-привлекателни и комплексни стават те. Цялостната конструкция е една от противоположностите, въпреки че всяка част е взаимо-свързана. Като се вгледаме в Системата на Живот на Земята, виждаме, че лежащото в основата съревнование сякаш е продукт на заповедта за оцеляване. Всяко и всички живинки се състезават за основата на физическото оцеляване— храна, вода, кислород, топлина и слънчева светлина. Често това се пренася в живия космос, но и в земята, във водата, във въздуха. Имаме различни наименования за него: териториални претенции, стая, дом, леговище, кошара, ловни резервати, частна собственост, имот, градове, нации. Живите форми се борят за тях и умират пак за тях.