Сглобяеми къщи - немска технология

Направа на нискоенергийни къщи по специална технология

Обичая при сглобяемото строителство датира от 50-те години на столетието.Има различни начини за изпълнение на дъбови къщи, но безспорно в Европа се е утвърдила технология посредством подготвяне на предварително изготвени при фабрични условия детайли на рамковата конструкция.Елементите се превозват до определеното място и се извършва монтаж върху предварително подготвен бетонов фундамент.
Основни предимства на сглобяемите къщи:

-Бързо изграждане на дървената конструкция, без това да се отразява на качеството.
-Сглобяемите къщи не се влияят от климата в периода на производство.
-Възможност за планиране на производството.
-Дървената рамкова конструкция има голяма устойчивост при земетръс.
-Голяма използваемост на жилищното пространство.

Дървената рамка разрешава използването на най-добрите изолатори в строителството – каменни и минерални вати.Това от своя страна води до постигането при минимална широчина на стените на максимални топло – и звукоизолационни качества. Това води до икономисване на вътрешно пространство на къщите и достигане на много високи изолационни качества. Затова при строителството на така наречените „пасивни” къщи, тази технология е много често използвана.

Неверни твърдения за сглобяемите къщи с дървена рамкова конструкция

Една от доста разпространените заблуди за този тип строителство е че то не е пожароустойчиво. Това не е вярно, защото гипсфазерните плоскости са пожароустойчиви и предпазват конструкцията от директния огън съгласно нормите на НСПАБ. дървената запазва много по-дълго време своята устойчивост,носимост при високи температури. Сглобяемите къщи се изпълняват в съответствие със всички условия и наредби за пожарна безопасност на жилищата.

Превъзходството на сглобяемите къщи е че те са направени от екологични материали и притежават несъмнен жилищен комфорт.