адвокат софия

Адвокат Деян Сотиров - гр. София

Правни консултации и обслужване на фирми.

- Регистрация, прехвърляне и прекратяване на фирми
- Изготвяне на търговски и граждански договори
- Събиране на вземания
- Данъчни консултации, представителство пред НАП, обжалване на ДРА
- Трудово-правни консултации
- Интернет право, изготвяне на общи условия

Разпространи съдържание