дизел генератори

Дизел агрегати и UPS системи

Ремонт и обслужване на всички модели UPS системи и дизелови генератори.
Доставка и монтаж на дизелови агрегати и UPS устройства и тяхнaтa гаранционна и извънгаранционна поддръжка
Проектиране и изграждане на електроинсталации за алтернативно захранване от обучени професионалисти.

Разпространи съдържание