електронен бележник

Електронно училище

Електронно онлайн училище за родители, учители, класни ръководители и директори. Напълно безплатно, изцяло уеб базирано приложение - информационна система за електронно управление на училището и всеки клас.
Електронен дневник, Електронен бележник, Електронна библиотека, Форум на класа, Галерия на класа, Електронен клас - комуникационна среда.
Седмична и дневна програма, оценки, забележки, отсъствия, съобщения (индивидуални и общи), домашни работи, пособия и др. Електронни учебници, тестове, помагала, снимки и т.н.

е-бележник----иновативният училищен електронен дневник

Иновативния електронен дневник е-бележник улеснява максимално комуникацията между учители и родители.Благодарение на него учителите не попълват нищо,а родителите заплащат минимална сума.Благодарение на услугата,родителите запиват по-спокойно,а учителите са сигурни,че родителите са разбрали за оценките на детето.

Разпространи съдържание