закупуване

Имоти

Ако искате да закупите или да продадете имот, да наемете жилище или друго посетете този уеб сайт. Тук имате възможност да разгледате много обяви или да публикувате Вашите собствени.

Софарма имоти АДСИЦ - придобиване и изграждане на имоти

Основната дейност на дружеството е придобиване и изграждане на имоти с цел отдаване под наем, като е разделена в три проекта със следната насоченост: Закупуване на търговски обекти, Изграждане на административни и търговски сгради, Изграждане на жилищни комплекси

Разпространи съдържание