минно дело

Екотехконсулт-Б.М.

"Екотехконсулт-Б.М." ЕООД е консултантска и проектантска фирма, работеща в областите на околната среда и минното дело. Изготвя проекти за рекултивация, управление на отпадъците, мониторинг, добив на полезни изкопаеми, ОВОС и др.Управителят Борислав Милушев има дълга и успешна кариера в минното дело и е автор и съавтор на множество екологични проекти.Информация и препоръки може да намерите на сайта.

Разпространи съдържание