община

БургасУтре.бг е най-новият адрес на новините от Бургас

БургасУтре.бг е най-новият адрес на новините от Бургас. Утре – като утрешния вестник, който ще можете да прочетете още днес. Утре, защото ние имаме "лошия" навик да знаем днес това, което другите ще научат най-рано утре.
БургасУтре.бг е мястото за актуални събития, интервюта и статии в областта на политиката, културата, спорта и свободното време. Тук е мястото, където ще намерите всичко, което се случва в обществото, съда, прокуратурата и ъндърграунд средите.

Програма за общински обществени поръчки

ИПОБ е уеб базирана програма в помощ на общините при обработката на обществени поръчки, обяви за работа, сигнали и жалби на граждани и новини. Системата е създадена с цел да улесни общинските служители, да оптимизира работата им и да подобри организацията на дейностите в Общината. ИПОБ има интуитивен уеб интерфейс, лесен е за работа и няма да изисква дълго обучение, и се предлага на цена, която няма да утежнява общинския бюджет.

Официалният уеб сайт на Столична община

Официалният уеб сайт на Столична община. Информация за граждани, райони, кметства, структури, администрация, наредби, услуги. Стратегии, програми, проекти на администрацията за развитие на града. Можете да подадете заявление, да направите предложения и препоръки. Можете да разгледате нашата галерия или да потърсите информацията, която ви интересува.

Община Твърдица

Община Твърдица се намира в област Сливен. Основни икономически отрасли с традиции са текстилната промишленост, въгледобивът, дърводобивът и дървопроизводството, селското стопанство, хранително -вкусовата промишленост, транспортът, търговията и услугите.

Община Козлево

Община Никола Козлево е в рамките на област Шумен, Североизточна България. Територията й е 264.33 km² и обединява 11 отделни селища. Районът има възможности за развитие на алтернативно и традиционно земеделие и животновъдство. Съществуват благоприятни условия за селски туризъм. Адрес: 9955 с. Никола Козлево, пл. 23-ти септември 5, тел.: 05328/ 2002, http://www.nikolakozlevo.bg.

Община Мездра

Община Мездра е разполовена в Северозападна България около долината на р. Искър. Климатът е умереноконтинентален . Преобладават сиви горки почви подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения. Тук има и защитени обекти: Народен парк " Врачански Балкан " и "Ритлите "-скално образувание в землището на с. Люти брод.

Община Девня

Община Девня е разположена на 30 км. от областния град Варна. Известна е с местността Побитите камъни, Музей на мозайките, Девненските извори, както и етнографската колекция в с. Кипрен. Сграда на общината: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011.

Община Монтана

В Северозападната част на България е разположена Община Монтана, която принадлежи към Област Пазарджик. Тя включва 24 селища и населението й наброява 53 856 жители. Адрес на администрацията: гр.Монтана, ул. Извора 1, п.к. 3400, тел. 096/ 300 400, http://www.montana.bg

Разпространи съдържание