отпадни води

Пречиствателни съоръжения от ЕнвироХеми

ЕнвироХеми е лидер в пречистването и третирането на отпадъчните води.
Пречиствателни станции и управление на водите.
Омекотителни инсталации, Биогаз.
Ефективни решения за индустрията.
Примери от практиката и много други.

Пречиствателни станции “Diamond” за къщи и вили –аеробна технология

Наред със стотиците неща, които трябва да съобразите, ако строите къща, е пътят на отпадните води от домакинството.Предлагаме английски пречиствателни станции за отпадни води с аеробно пречистване.Пречиствателни станции “Diamond” на WPL-Англия моделите DMS2,DMS3,DMS4 и DMS5 са предназначени за малки източници на битово – фекални води, като къщи, вили и други индивидуални домакинства в диапазон от 1-20 обитатели(еквивалент жители /е.ж./).

HG& Sons- Пречиствателни станции BIO CLEANER®

Фирмата HG & Sons” Ltd е представител на чешката Envi-pur за цяла България. Предлага пречиствателни станции за отпадни води технология BIO CLEANER.Технология BIO CLEANER е защитена с патент за територията на Европа и Северна Америка и е най-модерната , уникална технология за биологично пречистване на отпадни води.При нея не се изисква никаква поддръжка, без консумативи е и няма никакви миризми.Изключително добри показатели на пречистената вода.

пречиствателни станции, резервоари

Доставка и монтаж на пречиствателни станции за отпадъчни води, резервоари с обем до 50 000 литра изработени от полиетилен, каломаслоуловители, мазниноуловители, и др. производство на завод „Рото” – Словения. Съоръженията не налагат укрепване на изкопа с бетон. Пречиствателните станции работят с най- съвременната технология за пречистване на отпадъчната вода (sbr – цикличен био реактор)

Разпространи съдържание