очаг

Руските котли Галан икономичното чудо на ток

“Галан” руското чудо! Електродният котел “Галан” печели все повече клиенти с високата си ефективност до 95% КПД и икономичност над 50-70%. Котлите Галан Очаг Гейзер и Вулкан са невероятно икономични системи, доказали са се на Руския и Европейския пазар. Със своите 95% КПД електролитния котел е революция в отоплението .

Разпространи съдържание