пасивни сгради

Термопомпи за отопление и климатизация на битови и промишлени сгради

Еко Клима Инженеринг ЕООД е дружество,спрециализирано в областта на отоплителните климатични инсталации работещи с термопомпи.Ние въвеждаме и популяризираме съвременните иновационни технологии в климатизацията,които са високо енергийно-ефективни.

Пасивна Къща България

“Пасивна къща България” е акредитирана от Института за пасивни къщи(Passivhaus Institut) Дармщат, Германия да провежда обучение за курса “Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи” и да провежда изпити за сертификат.Нашата цел е да съдействаме на българските специалисти да получат международна акредитация, знания в най-високия и най-бързо развиващия се световен стандарт за енергийна ефективност и да спомогнем за реализацията на много Пасивни къщи в България..

Разпространи съдържание