правни консултации

Адвокат Деян Сотиров - гр. София

Правни консултации и обслужване на фирми.

- Регистрация, прехвърляне и прекратяване на фирми
- Изготвяне на търговски и граждански договори
- Събиране на вземания
- Данъчни консултации, представителство пред НАП, обжалване на ДРА
- Трудово-правни консултации
- Интернет право, изготвяне на общи условия

Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори

Регистрация, промяна в регистрацията и пререгистрация на фирми, абонаментно правно обслужване на фирми, пълно правно обслужване на чуждестранни инвестиции, изготвяне на договори, нотариални актове, процесуално представителство по граждански, административни, изпълнителни дела, примерни договори, жалби, молби, правни процедури и др., форум за безплатна правна взаимопомощ.

Разпространи съдържание