сграда

Радистрой Велико Търново строеж и ремонт на сгради, къщи, покриви, груб строеж

Строителна фирма Радистрой строи и ремонтира сгради,къщи,покриви,жилищни кооперации,метални конструкции,промишлено и сухо строителство от основи до покрив, в област Велико Търново.Изпълнява качествено и в
срок поръчките си.

Проектиране в Русе - еднофамилни къщи, офис и жилищни сгради.

Нашето Проектантско Бюро Ви предлага:
- Пълно проектиране на еднофамилни къщи, жилищни сгради, хотели, административни и производствени сгради, търговски сгради, складове, халета, развлекателни и рекламни съоръжения и др. Проектиране на стоманобетонни, метални и дървени конструкции на сгради и съоръжения.
- Изготвяне проекти за възстановяване на изгубени строителни книжа по чл.145, ал.5 от ЗУТ – при реконструкции, преустройства, пристройки, промяна предназначение.
- Изготвяне на конструктивни становища и архитектурно заснемане.
- Консултации в етапа на предпроектните проучвания.

Проектант

Ако си търсите проект за сграда от всякакъв тип, ако искате да пристроявате, надстроявате, реконструирате, санирате или да промените предназначението на съществуваща сграда и помещения, заповядайте на www.didproekt.net.

Разпространи съдържание