Твърдица

Хотел за кучета

Кучкарник и хотел за всякакви породи кучета. Предлагаме дресировка и обучение. Хотела се намира между село Твърдица и град Бургас. Разполагаме със всички необходими хигиенни и санитарни условия.

Община Твърдица

Община Твърдица се намира в област Сливен. Основни икономически отрасли с традиции са текстилната промишленост, въгледобивът, дърводобивът и дървопроизводството, селското стопанство, хранително -вкусовата промишленост, транспортът, търговията и услугите.

Разпространи съдържание