течно

Производство на бели сажди - активен силициев двуокис. Производство на течно водно стъкло

Минералкомерс :: единственият производител на аморфен силициев двуокис за територията на Република България и в региона на Балкански полуостров
Производство на бели сажди - активен силициев двуокис АМОСИЛ 135, АМОСИЛ 170, АМОСИЛ 220. Производство на течно водно стъкло.

„БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД
6100 Казанлък
бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” 110

• Тел: 0431 628 85; 640 43
• GSM: 0887363456
• Факс: 0431 62114
• Е-Mail: brsevt@kz.orbitel.bg
v.videv@abv.bg

Разпространи съдържание