Управление на ресурси

Уеб базирано ERP решение - Имперо.

Имперо™ е софтуерно приложение, изградено от модули, които следват логиката на основните дейности на една компания. Свързаността на компонентите в системата и единната база данни осигуряват информационна гъвкавост и предоставят възможност за извършване на детайлизирани справки, отчети и анализи. Регистрираните дейности и проекти могат да бъдат управлявани в различни аспекти от специалистите и мениджърите на фирмата от всички йерархични нива.

Разпространи съдържание