училищен електронен дневник

електронен дневник

Интернет сайт с училищен електронен дневник от Инкомтел ЕООД.
Изпраща и-мейли на родителите за оценките, отсъствията, забележките на техните деца в училище. Включва седмично разписание на учебните часове и график за класни и контролни работи. Лесен достъп през интернет с парола за родители и ученици.

е-бележник----иновативният училищен електронен дневник

Иновативния електронен дневник е-бележник улеснява максимално комуникацията между учители и родители.Благодарение на него учителите не попълват нищо,а родителите заплащат минимална сума.Благодарение на услугата,родителите запиват по-спокойно,а учителите са сигурни,че родителите са разбрали за оценките на детето.

Разпространи съдържание