ISO 9001

Алфа Куолити България ЕООД

Alpha Quality Bulgaria осъществява обучения и консултации по въвеждане на системи за анализ и управление на производствената ефективност. Разработване на модели и системи за организация на производството и бизнеса.

Alpha Quality Bulgaria проектира системи за маркетиране и за управление на методите и каналите за продажба.

Алфа Куолити България – проектира, въвежда и подготвя сертификати на системи за управление: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 28000, ISO/TS 16949, ISO/IEC 20000, ISO 13485, SA 8000, ISO 50001, IFS, BRC и други.

Разпространи съдържание