Частен съдебен изпълнител Росица Апостолова

Частен съдебен изпълнител Росица Апостолова
Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни
и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.